Po podpisu presidenta

středa 4. listopad 2009 17:12

Je mi smutno z počasí a vůbec

Venku je hnusné počasí, větrno, na nule, kávu jsem už vysrkal a teď hledím ven na klátící se stromy, z nichž vítr strhává poslední listí, které lítá v povětří. Snažím se vmyslet  do duší těch desítek tisíc českých restituentů, kteří stále čekají na výsledky soudních jednání o navrácení svých majetků, ať movitých či nemovitých, které jim byly po válce ukradeny ať přímo Benešem (majitelé továren, velkostatků, atd.) nebo komunisty po únoru 1948 ( zemědělci, živnostníci, drobní podnikatelé, majetky církví). Dosud byla naděje, že své soudní pře, pokud by neuspěli u zdejších víceméně komunisty ovládaných soudů, mohli přenést na půdu evropského spravedlivějšího práva a dosáhnout na své ukradené majetky alespoň po letech, ale teď, kdy „náš tatíček“ vyjednal pro naši zemi pod průhlednou záminkou prolomení Beneš. dekretů, trvalou výjimku z evropské Listiny práv, mají všichni čeští, komunisty okradení, občané smůlu. Pokud jim zdejší soudy nároky a majetky nevrátí, už je nikdy nazpět nedostanou. A to byl pravý a jediný důvod obstrukcí presidenta Klause s podepsáním Lisabonské smlouvy. Ale to většině tohoto národa nevadí.  
Miroslav Tomeček

Miroslav Tomeček

Miroslav Tomeček

O všem, co mne zajímá. A kromě „osudů hvězd“filmu a pop hudby mne zajímá všechno.

mám rád svou zemi,upřímné lidi a vytáčí mne netečnost

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora